กาวอัด E80

กาวถ่ายบล็อก E80 เป็นกาวถ่ายที่สามารถใช้งานได้หลากหลาย เช่น การถ่ายบล็อกแบบสีตาย การถ่ายบล็อกแบบเม็ด การถ่ายบล็อกแบบออฟเซ็ต 
ข้อควรระวัง : กาวถ่ายบล็อกจะต้องผสมกับน้ำยาไวแสง ซึ่งผสมได้ไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์

หมายเหตุ : ขนาดบรรจุ 1 กก. / 5 กก. / 10 กก. / 20 กก. / 30 กก. / 50 กก. และ 120 กก.

Quantity Unit : 1 kg. / 5 kgs. / 10 kgs. / 20 kgs. / 30 kgs. / 50 kgs / and 120 kgs.

Visitors: 51,165