กาวทาโต๊ะ

เป็นกาวที่ใช้สำหรับทาบนแป้นสกรีนเพื่อให้ชิ้นงานติดแป้นสกรีนและไม่ให้ชิ้นงานเลื่อนจากการพิมพ์

หมายเหตุ : ขนาดบรรจุ 1 กก. / 5 กก. / 10 กก. / 20 กก. / 30 กก. / 50 กก. และ 120 กก.


  • กาวทาโต๊ะ

Visitors: 51,165