กาวอัดเชื้อน้ำมัน

กาวถ่ายบล็อกเชื้อน้ำมันใช้กับผ้าสกรีนที่มีความละเอียดมาก ใช้สีพลาสติซอล(เชื้อน้ำมัน)ในการพิมพ์

ข้อควรระวัง : กาวถ่ายบล็อกจะต้องผสมกับน้ำยาไวแสง ซึ่งผสมได้ไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์

Solvent-Based photo emulsion is used for coating screen with sensitiser at ratio of 10 parts of photo emulsion to 1 part of sensitiser ( Photo emulsion : sensitiser = 1 : 10 )

หมายเหตุ : ขนาดบรรจุ 1 กก. / 5 กก. / 10 กก. / 20 กก. / 30 กก. / 50 กก. และ 120 กก.

Quantity Unit : 1 kg. / 5 kgs. / 10 kgs. / 20 kgs. / 30 kgs. / 50 kgs / and 120 kgs.

  • กาวถ่ายบล็อกโซเว้นท์ฟ้า (Solvent Photo Emulsion)

  • กาวถ่ายบล็อกโซเว้นท์แดง (Solvent Photo Emulsion)

  • กาวถ่ายบล็อกโซเว้นท์ม่วง (Solvent Photo Emulsion)

Visitors: 51,165