กาวอัดเชื้อน้ำ


กาวถ่ายบล็อกเชื้อน้ำนิยมใช้กับผ้าสกรีนที่ไม่ละเอียดมาก ใช้สียาง(เชื้อน้ำ)ในการพิมพ์

ข้อควรระวัง : กาวถ่ายบล็อกจะต้องผสมกับน้ำยาไวแสง ซึ่งผสมได้ไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์

Water-Based screen emulsion is used for coating screen with sensitiser at ratio of 10 parts of screen emulsion to 1 part of sensitiser ( screen emulsion : sensitiser = 1 : 10 )

หมายเหตุ : ขนาดบรรจุ 1 กก. / 5 กก. / 10 กก. / 20 กก. / 30 กก. / 50 กก. และ 120 กก.

Quantity Unit : 1 kg. / 5 kgs. / 10 kgs. / 20 kgs. / 30 kgs. / 50 kgs / and 120 kgs.

  • กาวถ่ายบล็อกสีฟ้า SP-30 (Photo Emulsion SP-30)

  • กาวถ่ายบล็อกสีแดง SP-20 (Photo Emulsion SP-20)

  • กาวถ่ายบล็อกสีม่วง SP-20 (Photo Emulsion SP-20)

Visitors: 51,165